Domotherm rapid termometr cyfrowy

Zastosowanie Domotherm Rapid termometr cyfrowy (Opakowanie: 1 szt.)Elastyczna końcówka pomiarowa sprawia, że pomiar jest szczególnie przyjemny dla użytkownika.
Czas pomiaru różni się w zależności od miejsca pomiaru.
Minimalny czas pomiaru w odbycie wynosi 30 sekund.
Podczas pomiaru w jamie ustnej czas trwania zwiększa się do 60 sekund, od pachami – czas zwiększamy do 3 minut.
Na wyświetlaczu pojawi się wynik z dwoma miejscami po przecinku. Środki ostrożnościInstrukcje bezpieczeństwa:

Termometr ten jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru temperatury ciała ludzkiego.
Przed pomiarem należy sprawdzić integralność końcówki pomiarowej i wyświetlacza.
Nie należy chodzić, biegać ani mówić podczas pomiaru.
Nie upuszczać termometru. Nie jest on ani odporny na wstrząsy, ani na uderzenia.
Termometr zawiera małe części (baterie itp.), które mogą być połykane przez dzieci. Nie pozostawiać termometru bez nadzoru dzieci.
Chronić urządzenie przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie otwieraj urządzenia (z wyjątkiem wymiany baterii).
Użycie poza zamierzonymi warunkami pracy może spowodować niedokładne odczyty.
Termometr należy czyścić przed i po każdym użyciu.
Termometr należy przechowywać w przezroczystym pudełku, gdy nie jest używany.Domotherm Rapid termometr cyfrowy (Opakowanie: 1 szt.) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

https://image.weben1.com/i/11895/0/12bfac522c0baf7c1a7ab8a61df1bd3c8ac4eb26.jpg